Notes de premsa  
 
 
PIA
Plecs Informatius als Arquitectes
Girona

DAU,
Debats d'Arquitectura i Urbanisme
Lleida

AT
Arquitectes de Tarragona
Tarragona

INDE
Informació i Debat

QUADERNS
Quaderns d'arquitectura i urbanisme